Welkom bij AZ-Dakreno, gevestigd op Beukenhofstraat 34 / 6, 2170 Antwerpen, België. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website https://az-dakreno.be bezoekt of contact met ons opneemt via e-mail (info@az-dakreno.be).

Door gebruik te maken van onze website of contact met ons op te nemen, stemt u in met de bepalingen van dit privacybeleid.

1. Welke Persoonlijke Gegevens Verzamelen Wij?

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante informatie met betrekking tot onze dienstverlening.

2. Hoe Gebruiken Wij Uw Persoonlijke Gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van uw vragen en het verstrekken van informatie over onze diensten.
  • Het verwerken van uw aanvragen en het opstellen van offertes.
  • Het beheren van onze zakelijke relatie met u.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Hoe Delen Wij Uw Persoonlijke Gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden.

4. Hoe Beschermen Wij Uw Persoonlijke Gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden.

5. Uw Rechten met Betrekking tot Uw Persoonlijke Gegevens

U heeft het recht om:

  • Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens.
  • Onjuiste gegevens te corrigeren.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  • Verwijdering van uw gegevens te vragen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

6. Contact met Ons Opnemen

Voor vragen, verzoeken of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@az-dakreno.be of per post naar Beukenhofstraat 34 / 6, 2170 Antwerpen.

7. Wijzigingen in Ons Privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. Wij adviseren u dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.